Kurs taternicki - I stopień

 

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki na drogach wielowyciągowych. Jest pierwszym etapem szkolenia taternickiego. Absolwenci szkolena mogą przystąpić do drugiej części kursu taternickiego realizowanej w Tatrach

 

Miejsce szkolenia

Tatry (czerwiec- wrzesień przy dobrej pogodzie) i Narodowy Park Paklenica w Chorwacji: www.paklenica.hr

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 

Forma zajęć

Kurs składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek. Kurs obejmuje 5-6 dni zajęć w terenie.

 

Ilość szkolonych:

Na jednego instruktora do trzech osób.

 

Tematy wykładów:

  1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza.
  2. Asekuracja.
  3. Operacje linowe.
  4. Taktyka.
  5. Topografia i orientacja w terenie górskim:

 

Zajęcia praktyczne i wspinaczki:

  1. Węzły i podawanie liny - podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży, podawanie i wybieranie liny.
  2. Korzystanie z literatury, sporządzanie opisów dróg, szkiców, mapek, planów taktycznych.
  3. Drogi wspinaczkowe pokonywane w trakcie kursu zawierają: wspinanie z asekuracją lotną, wspinanie kominem, wspinanie ścianą, schodzenie drogą wspinaczkową.
  4. Wycofywanie się ze ściany serią zjazdów.
  5. Wspinaczki z zastosowaniem prowadzenia liny jedno-torowo i dwu-torowo.

Najbliższe szkolenia

RODZAJ DATA MIEJSCE
Nie znaleziono szkoleń