Kurs taternicki I + II stopień

Kurs wspinaczki górskiej

Program kursu

Warunki uczestnictwa:

Forma zajęć:

Wspinaczki

Wymagane jest 10 dni zajęć terenowych (w tym 9 dni wspinaczkowych), w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu:

Opcjonalnie:

 

Zajęcia praktyczne

1. Węzły i podawanie liny - podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny. Asekuracja poprzez ciało.

2. Korzystanie z literatury, sporządzanie opisów dróg, szkiców, mapek, planów taktycznych.

3. Podstawy autoratownictwa, manipulowanie sprzętem:

4. Wbijanie i wybijanie haków (na kursie wspinaczki górskiej opcjonalnie).

 

Tematy wykładów

Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem całości sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.

2. Asekuracja:

3. Operacje linowe, autoratownictwo:

4. Taktyka:

5. Topografia i orientacja w terenie górskim:

6. Etyka, przepisy, historia:

Najbliższe szkolenia

RODZAJ DATA MIEJSCE
25.05 - 07.06 Paklenica/Tatry
01.06 - 06.06 Skałki Podkrakowskie
01.06 - 16.06 Skałki Podkrakowskie
15.06 - 22.06 Tatry (Hala Gąsienicowa)
17.06 - 22.06 Skałki Podkrakowskie