Podstawowy kurs wspinaczki skalnej weeked 20-21 i 27-28.06.2020: Jura Krakowsko-Częstochowska

DATA: May 29, 2020

Jedno wolne miejsce na podstawowym kursie wspinaczki skalnej (4 dni).

Szczedgóły:

http://www.szkolawspinania.com.pl/terminarz/kurs-wspinaczki-skalnej-2.html

http://www.szkolawspinania.com.pl/szkolenia/kurs-wspinaczki-skalnej.html