Kurs wspinaczki skalnej 7-12.09.2019: Jura Krakowsko-Częstochowska

DATA: Aug 9, 2019

Cztery wolne miejsca na kursie wspinaczki skalnej.

Szczedgóły:

http://www.szkolawspinania.com.pl/terminarz/kurs-wspinaczki-skalnej-2.html

http://www.szkolawspinania.com.pl/szkolenia/kurs-wspinaczki-skalnej.html