Kurs taternicki

Data: 11 sierpień 2018 00:00 do 24 sierpień 2018 00:00
Szczegóły: Kurs taternicki pełny - I i II stopień - jedno wolne miejsce.

Najbliższe szkolenia

RODZAJ DATA MIEJSCE
06.10 - 11.10 Skałki Podkrakowskie